AKADEMİK PERSONEL

Öğr. Gör. Mehmet Şener GÜL

Öğr. Gör. Mehmet GÖRKEN

Öğr. Gör. İbrahim KESKİN

Konusuyla ilgili temel kavramları ve fiziksel ilkeleri özümsemiş evsel, endüstriyel tesisat sistemlerinin ve cihazlarının çalışma ilkelerini kavramış ilgili sistemlerin projelendirilmesi, bileşenlerinin seçilmesi, montajı ve işletilmesinde görev alabilecek yetkinliğe sahip çalışan sistem ve cihazların bakım ve onarımını yapabilecek birikimi olan kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım, montaj ve bakım-onarım birimlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.