dogalgaz2
dogalgaz1
dogalgaz3

Program Tanımı

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programında Önlisans programı dahilinde eğitim süresi 2 yıldır ve 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler dönemlik işlenmektedir ve her yarıyılda en az 15 hafta olmak üzere toplam 60 hafta eğitim-öğretim verilmektedir. Her öğrencinin, en az 30 iş günü staj çalışması yapma zorunluluğu vardır. Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat konularını kapsayan mesleki dersler ile temel fen, matematik ve sosyal dersleri kapsayan müfredat uygulanmaktadır. Eğitim sürecinde verilen teorik bilgilerin mevcut atölye ve laboratuar imkanlarıyla destekleyerek sektörde ihtiyaç olan ara eleman yetiştirilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek lisesi mezunları sınavsız geçişle, lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınav sonucunda Avrasya Üniversitesine yerleştirilen öğrenciler orta öğretim kurumlarından almış oldukları diploma ile kayıt yaptırmaktadır. Fakülte/yüksekokul programlarından birine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, varsa daha önce herhangi bir yükseköğretim programında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, programa ilk kayıt yaptırdıkları ders döneminin başlangıcından itibaren on beş gün içinde başvurabilirler. Belirtilen sürede başvuran öğrencilerin muafiyet istekleri başvuru tarihi itibariyle bir hafta içinde ilgili Yönetim Kurullarınca başarı notları da belirtilerek karara bağlanır. Üniversitemiz ön lisans ve lisans birimlerine yatay geçişler ile üniversitemiz bölümleri arasında çift anadal ve yandal programına öğrenci kabulü Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve 30 işgünü staj çalışmasını tamamlamak zorunluluğu vardır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Doğalgaz ve Tesisat Teknolojisi Programı mezunları doğalgaz sektöründe mal/hizmet üreten firmalar, ısıtma ve baca sistemleri üreten sanayi kuruluşları, doğalgaz dağıtım firmaları ve ısı merkezlerinde istihdam edilirler. Ayrıca, programın geniş kapsamlı yapısı gereği Enerji sektöründeki teknik ara eleman ihtiyacına yönelik farklı pek çok pozisyonda da istihdam edilme imkânları mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanarak Makine Mühendisliği, Enerji Mühendisliği ve Tesisat Öğretmenliği lisans bölümlerine devam edebilir. Ayrıca ilgili programı bitiren öğrenciler Açıköğretim Fakültesinin ilgili bölümlerine sınavsız dikey geçiş yaparak lisans derecesi alabilme olanağına da sahiptirler.