emine erakman

Öğr. Gör. Emine ERAKMAN DİRLİK

Doğalgaz Tesisatı ve Teknolojisi Programı Bölüm Başkanı

emine.erakman@avrasya.edu.tr

Konusuyla ilgili temel kavramları ve fiziksel ilkeleri özümsemiş evsel, endüstriyel tesisat sistemlerinin ve cihazlarının çalışma ilkelerini kavramış ilgili sistemlerin projelendirilmesi, bileşenlerinin seçilmesi, montajı ve işletilmesinde görev alabilecek yetkinliğe sahip çalışan sistem ve cihazların bakım ve onarımını yapabilecek birikimi olan kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım, montaj ve bakım-onarım birimlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.